Ympäristöfaktat: Ajantasaista ympäristötietoa netissä

Ekosysteemi, johon ihminenkin kuuluu, on ympärillämme olevan elollisen ja elottoman ympäristön monimutkainen toiminnallinen kokonaisuus. Ekosysteemissä kaikki vaikuttaa kaikkeen luonnonlakien mukaisesti. Osa luonnonlaeista tunnetaan hyvin, osa summittaisesti ja osa huonosti.

Kaikki taloudellinen ja teollinen toiminta vaikuttaa ekosysteemiin eri tavoin. Tunnettuihin ympäristövaikutuksiin on asetettu selvät rajat: näin ei saa tehdä. Lainsäädäntö on varautunut myös tuntemattomiin ja puutteellisesti tunnettuihin toiminnan vaikutuksiin mm. turvakertoimin ja oikeusperiaattein (esim. varovaisuusperiaate ympäristönsuojelulaissa).

Ympäristöfaktat sisältävät Yleistä ympäristöstä -sivuston ja EnGatePRO -portaalin. Molemmissa on ajantasainen ja tulevaisuuttakin hahmottava tietopaketti ympäristöstä, ympäristönsuojelusta, ympäristötoimijoista ja ympäristön merkityksestä toiminnassa. EnGatePRO kokoaa yhden osoitteen alle sen olennaisen tiedon, mitä ammattilaiset tarvitsevat. Siinä on lisäksi toimitettua aineistoa lainsäädännöstä, viranomaisohjeista ja tutkimuksesta.

Seuraavat kolme kirjoitusta antavat esimakua näistä palveluistamme.

Ympäristötieto edistämässä liiketoimintaa

Ekosysteemi

Yrityksen ympäristövastuu voimavaraksi