Ympäristötieto edistämässä liiketoimintaa

Senior Consultant, FM Kimmo Hirvonen

Ympäristöajattelu - ja ympäristötiedon hyväksikäyttö - mielletään erityisesti myynnin ja markkinoinnin työvälineeksi. Se on tietenkin totta: ympäristöjärjestelmällä, ympäristöpolitiikalla ja yhteiskuntavastuulla viestitään erityisesti asiakkaille ympäristömyötäisistä tavoitteista ja toimintatavoista. Imagon rakentamisen lisäksi ympäristötiedolla on oma merkityksensä mm. T&K:ssa, tuotannossa ja logistiikassa - kaikissa organisaation prosesseissa ja toiminnoissa.

Strategisessa suunnittelussa ympäristö kannattaa ottaa huomioon, sillä muuttuva fyysinen ympäristö vaikuttaa luonnollisesti myös asiakkaiden ja muiden sidosryhmien asenteisiin kuluttamisesta. Ympäristömerkit, ympäristöjohtaminen ja ympäristöjärjestelmät osana laatujärjestelmää vastaavat tähän haasteeseen.

Yritykset, jotka varautuvat luonnonympäristön muutoksiin ajoissa, ovat muita paremmassa asemassa muutosten siirtyessä toimintaympäristöön. Asenneilmaston muuttuminen on jo nähtävissä: on kehitetty ympäristöarvojen määrällistämismenetelmiä, kokonainen uusi tieteenala, ympäristölaskentatoimi on kehitetty ja eettiset rahastot ovat syntyneet. Jopa yrityksen arvon ja riskitason määritykseen ympäristöasiat tekevät tuloaan (IDD-EDD Environmental Due Diligence). Ympäristöön liittyy lisäksi huomattavia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.