Ekosysteemi

FT, dosentti Pekka Rintamäki

Ekosysteemi tarkoittaa maapallon elollisen (bioottisen) ja elottoman (abioottisen) luonnon muodostamia luonnonjärjestelmiä kuten järviä, aavikoita ja metsiä. Ekosysteemin toiminta perustuu auringon valoenergian mahdollistamaan lehtivihreällisten kasvien yhteyttämiseen (fotosynteesi) ja kasvien maaperästä tai ilmasta saamiin ravinteisiin ja veteen. Lehtivihreällisten kasvien ravinteiden avulla yhteyttämisessä syntynyt energia (kasvit itse) siirtyy kasveja ravinnokseen käyttävien eliöiden kautta edelleen niitä syöville eliöille.

Ekosysteemin toiminnan kannalta on oleellista, että eliöt kuolevat, koska tällöin niihin kertyneet maaperän ravinteet palaavat uudelleen kasvien käytettäväksi maaperän eliöstön hajottamana. Ekosysteemin toiminnassa onkin merkityksellistä, että siinä auringon säteilyenergia virtaa ja ravinteet ja vesi kiertävät. Ilman auringon valoenergiaa ekosysteemien toiminta ja elämä maapallolla ei olisi nykymuodossaan mahdollista.

Ekosysteemejä ovat maapallon historian aikana muovanneet lukuisat häiriötekijät (mm. mannerlaattojen liikunnot, maahan iskeytyneet taivaankappaleet ja tulivuorenpurkaukset). Nykyisin tärkein ekosysteemejä nopeasti muuttava tekijä on ihmistoiminta.