Ympäristötietoa, ympäristöhallintaa ja ympäristöosaamista

Ympäristö ja ympäristöasiat ovat kaikkien huulilla, sillä ilmastonmuutos, saasteet, kemikaalit, ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen tulevat muuttamaan elinolojamme. Ympäristönmuutos huolettaa syystäkin useimpien yritysten asiakkaita. Toisaalta hyvä ympäristötiedon hallinta tuottaa yritykselle säästöjä, turvaa selustan ja sillä voi jopa ansaita!

Oletteko varmistuneet, että toimialanne keskeinen ympäristöosaaminen on hallussanne ja hyötyä tuottamassa? Oletteko varautuneet muuttuvan lainsäädännön tuomiin velvoitteisiin? Onko organisaatiossanne kokonaisuudessaan riittävästi ympäristötietoa?

Monita Oy on kokonaisuuden hallitseva konsulttitoimisto. Me tutkimme, koulutamme, konsultoimme ja tuotamme tietoa tarpeisiinne. Halutessanne myös kartoitamme ja varmistamme ympäristöosaamisenne nykytason!