Ilmasto on muuttumassa.

Muutos tunnustetaan jo suuressa osassa maailmaa. Muutosta tutkitaan, kansainvälisiä sopimuksia on tehty ja monia edistysaskeleita on otettu. Mekin olemme päättäneet tehdä asialle jotain.

Me kehitimme ja käynnistimme

Edistämme ilmakehän hyvinvointia -ohjelman

Ohjelman tarkoituksena on hidastaa ilmaston muutosvauhtia, vähentää kasvihuoneilmiön voimistumisen aiheuttamia haittoja, varautua niihin haittoihin, joita silti on odotettavissa, ja parantaa ihmisten ja yritysten toimintaympäristöa muuttuvassa maailmassa.

Ohjelmassa yritys, konserni tai muu juridinen henkilö ilmoittaa tavoitteidensa ja toimintatapojensa olevan yhteneviä ohjelman tavoitteiden kanssa. Ohjelman kriteerejä verrataan osallistujan ympäristötavoitteisiin ja varmistutaan, että ohjelman ehdottomat kriteerit täyttyvät. Kriteeristön täyttymistä myös aika-ajoin seurataan. Ohjelmaan hyväksytty osallistuja voi käyttää markkinoinnissaan ohjelman logoa ja tavoitteita.

Ohjelma on avoin kaikille, jotka ovat valmiit sitoutumaan ohjelman tavoitteisiin ja parantamaan ympäristömyötäisyyttään. Ohjelma on eräänlainen sateenvarjo standardiin tai lakiin perustuville ympäristöjärjestelmille – niillä voi myös korvata osia ohjelman kriteereistä. Ohjelma on kevyt toteuttaa!

Lisätietoja ohjelmasta:
Monita Oy,040 777 2130
Kimmo Hirvonen, 040 771 2146