MonitaToimivaProsessi™ – Organisaation prosessien ja ympäristöjärjestelmien analyysi

MonitaToimivaProsessi™ on monitasoinen ja -vaiheinen analyysi ympäristötiedosta ja sen merkityksestä organisaation ydin-, tuki- ja rutiiniprosesseissa.

Prosessit tuottavat jatkuvasti tietoa. Esimerkiksi tuotekehityksen, markkinoinnin ja ympäristöjärjestelmän tuottamat tietomäärät voivat olla huomattaviakin.

Kun tietoa käyttävät eri henkilöt eri yksiköissä eri terminologialla, tieto ei välttämättä kulje saumattomasti prosessien, tietojärjestelmien tai toimipisteiden välillä. Olennaista tietoa saattaa myös puuttua. MTP-analyysi varmistaa parhaan tiedon hyväksikäytön organisaatiossanne!

MonitaToimivaProsessi™ soveltuu monenlaisiin organisaatioihin, moniin erilaisiin tilanteisiin, eikä siinä ei ole poissulkevia ennakkoehtoja – se mukautuu tarpeeseen. Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne!