Ympäristöasiat menestystekijäksi: MonitaKoulutus™

Ympäristöajattelu on lyönyt itsensä läpi. Nykyistä bisneskulttuuria värittävät elinkaariarvioinnit (LCA), yhteiskuntavastuu, kestävä kehitys sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmät (TQM, ISO 14000, 900n, EMAS) – sekä jatkuvasti tiukentuvat ympäristölait.

Ympäristöasioiden tehokas hoitaminen onkin tärkeää kaikelle liiketoiminnalle ja vielä parempi on, jos koko henkilöstö on sitoutunut ympäristötavoitteisiin – osana organisaation kokonaistavoitteita.

Koulutus on helppo tapa lisätä sitoutumista. Erityisesti avainhenkilöiden on tärkeää hallita perustiedot ympäristöstä ja yrityksen keskeiset ympäristöprosessit. Koko henkilöstön on hyödyllistä tietää vähintään oman organisaation ympäristötavoitteet ja toimialan keskeiset ympäristövaikutukset.

Järjestämme koulutusta kahdella pääteemalla:

Miten välttää ongelmia: mitä kannattaa tietää, jotta selusta on turvattu? Miten ympäristöasioista ja niiden hyvästä hoitamisesta voi hyötyä?

Koulutuksen ja kurssien tarkemman sisällön räätälöimme yhdessä asiakkaamme kanssa.