Holistic Environmental Assessment

Tieteellinen tieto ja tutkimustyö muodostavat perustan luotettaville arvioille ja analyyseille. Perustutkimus kuitenkin realisoituu käyttökelpoiseksi tiedoksi joskus pitkälläkin viiveellä. Soveltavan tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä nopeammin – silti voi mennä vuosia, ennen kuin tulokset ovat käytössänne.

Monita tuntee tiedon luomisen faktat ja käytännöt ja tutkii siksi itse. Olemme luonnollisesti jatkuvassa kanssakäymisessä tiedeyhteisön kanssa varmistaaksemme parhaan tiedon välittymisen suoraan asiakkaillemme.

MonitaHEA™ on puhdasta tutkimustyötä. Sitä teemme tiedon itsensä vuoksi. Otamme vastaan tilaustutkimuksia, jos ne palvelevat tätä päämäärää.